Coin types by term : plume

Types
Albanie • 50 leke (50 ALL)
Albanie République 50 leke
2003
50 leke - Albanie50 leke - Albanie
Laiton
Tranche striée
Ø 28.00 mm
12.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-14615
Cotes en EUR :
TB- 12
0.04
TB 20
0.04
TTB 40
0.04
SUP 60
6.00
SPL 63
7.00
FDC 65
10.00
Albanie • 100 leke (100 ALL)
Albanie République 100 leke
2002
100 leke - Albanie100 leke - Albanie
Argent
Tranche striée
Ø 31.50 mm
15.12 g
1 monnaie (0)
#CDM-14618
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
50.00
SPL 63
55.00
FDC 65
65.00
Type acquis
Type manquant
Pays
A3Coinages
A4Regimes
Types
Millésimes