Inde (États princiers) • Datia 1796 à 1901

Statistiques et collection
Statistiques : Pièces
TOTAL :
Circulation :
Types :
3
3
Millésimes :
52
52
Productions :
49 300 000
49 300 000
Ma collection : Pièces
Collectionné :
Acquise :
Manquant :
Types :
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
Millésimes :
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
Sections
Roupie coloniale d'Inde
Inde (États princiers) • Datia • Gaja Shahi - Inscriptions 1796 à 1901
Millésime 1/8 rupee 1/4 rupee 1 rupee
٣٩ - ١٢١١
HEG - 1796-1797
1 rupee - Datia1 rupee - Datia
Inscriptions
#24269 • 1211 (1796 à 1898)
1 000 000
٤٣ - ١٢١١
HEG - 1796-1797
1 000 000
٤٢ - ١٢١٤
HEG - 1800-1801
1 000 000
٢٣ - ١٢١٥
HEG - 1801-1802
1 000 000
٤٣ - ١٢٢١
HEG - 1806-1807
1 000 000
٢٤ - ١٢٣٣
HEG - 1817-1818
1 000 000
٢٨ - ١٢٣٣
HEG - 1817-1818
1 000 000
١٤ - ١٢٣٥
HEG - 1819-1820
1 000 000
١٦ - ١٢٣٦
HEG - 1820-1821
1 000 000
Millésime 1/8 rupee 1/4 rupee 1 rupee
١٩ - ١٢٤٠
HEG - 1824-1825
1 rupee - Datia1 rupee - Datia
Inscriptions
#24269 • 1211 (1796 à 1898)
1 000 000
٢٣
HEG - 1827-1828
1/4 rupee - Datia1/4 rupee - Datia
Inscriptions
#24268 • 22 (1827 à 1901)
N.D.
ND - 1827-1828
Inscriptions
#24267 • ND (1827 à 1828)
٢٨ - ١٢٤٩
HEG - 1833-1834
1 000 000
٢٨ - ١٢٥٠
HEG - 1834-1835
1 000 000
٣٣ - ١٢٥٠
HEG - 1834-1835
1 000 000
٢٩ - ١٢٥١
HEG - 1835-1836
1 000 000
٤٨ - ١٢٥٧
HEG - 1841-1842
1 000 000
٣٨ - ١٢٥٨
HEG - 1842-1843
1 000 000
٢٩ - ١٢٦٢
HEG - 1845-1846
1 000 000
Millésime 1/8 rupee 1/4 rupee 1 rupee
٣٦ - ١٢٧٠
HEG - 1853-1854
1/4 rupee - Datia1/4 rupee - Datia
Inscriptions
#24268 • 22 (1827 à 1901)
1 rupee - Datia1 rupee - Datia
Inscriptions
#24269 • 1211 (1796 à 1898)
1 000 000
٣٧ - ١٢٧٠
HEG - 1853-1854
1 000 000
٣٧ - ١٢٧١
HEG - 1854-1855
1 000 000
٣٥ - ١٢٧٢
HEG - 1855-1856
1 000 000
٣٨ - ١٢٧٢
HEG - 1855-1856
1 000 000
٣٩ - ١٢٧٣
HEG - 1856-1857
1 000 000
٤٢ - ١٢٧٣
HEG - 1856-1857
1 000 000
٤٠ - ١٢٧٤
HEG - 1857-1858
1 000 000
٤١ - ١٢٧٤
HEG - 1857-1858
1 000 000
٤٤ - ١٢٧٤
HEG - 1857-1858
1 000 000
Millésime 1/8 rupee 1/4 rupee 1 rupee
٤١ - ١٢٧٥
HEG - 1858-1859
1/4 rupee - Datia1/4 rupee - Datia
Inscriptions
#24268 • 22 (1827 à 1901)
1 rupee - Datia1 rupee - Datia
Inscriptions
#24269 • 1211 (1796 à 1898)
1 000 000
٤١ - ١٢٧٧
HEG - 1860-1861
1 000 000
٤٤ - ١٢٧٧
HEG - 1860-1861
1 000 000
٤٥ - ١٢٧٨
HEG - 1861-1862
1 000 000
٤٦ - ١٢٨٠
HEG - 1863-1864
1 000 000
٤٨ - ١٢٨١
HEG - 1864-1865
1 000 000
٤٦ - ١٢٨٢
HEG - 1865-1866
1 000 000
٤٦ - ١٢٨٦
HEG - 1869-1870
1 000 000
٤٦ - ١٢٨٧
HEG - 1870-1871
1 000 000
١٩ - ١٣١١
HEG - 1893-1894
1 000 000
Millésime 1/8 rupee 1/4 rupee 1 rupee
٢٢ - ١٣١١
HEG - 1893-1894
1/4 rupee - Datia1/4 rupee - Datia
Inscriptions
#24268 • 22 (1827 à 1901)
1 rupee - Datia1 rupee - Datia
Inscriptions
#24269 • 1211 (1796 à 1898)
1 000 000
٢٠ - ١٣١٢
HEG - 1894-1895
1 000 000
٢٤ - ١٣١٢
HEG - 1894-1895
1 000 000
٢٥ - ١٣١٢
HEG - 1894-1895
1 000 000
٢٩ - ١٣١٢
HEG - 1894-1895
1 000 000
٣٠ - ١٣١٢
HEG - 1894-1895
1 000 000
٢٤ - ١٣١٣
HEG - 1895-1896
1 000 000
٢٦ - ١٣١٣
HEG - 1895-1896
1 000 000
٢٩ - ١٣١٣
HEG - 1895-1896
1 000 000
٢٤ - ١٣١٤
HEG - 1896-1897
1 000 000
Millésime 1/8 rupee 1/4 rupee 1 rupee
٤٠ - ١٣١٤
HEG - 1896-1897
1/4 rupee - Datia1/4 rupee - Datia
Inscriptions
#24268 • 22 (1827 à 1901)
1 rupee - Datia1 rupee - Datia
Inscriptions
#24269 • 1211 (1796 à 1898)
1 000 000
٢٣ - ١٣١٥
HEG - 1897-1898
1 000 000
٣٦
HEG - 1900-1901
Pays
A3Coinages
A4Regimes
Types
Millésimes