Espagne • Peseta 1869 à 2001

Types
Espagne • Peseta • 1 centimo (0.01 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 1 centimo
1870
1 centimo - Peseta1 centimo - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 15.00 mm
1.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3571
Cotes en EUR :
TB- 12
1.00
TB 20
3.00
TTB 40
5.00
SUP 60
35.00
SPL 63
80.00
FDC 65
150.00
Peseta Alfonso XIII 1 centimo
1906
1 centimo - Peseta1 centimo - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 15.00 mm
1.00 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3572
Cotes en EUR :
TB- 12
2.50
TB 20
5.00
TTB 40
7.00
SUP 60
20.00
SPL 63
50.00
FDC 65
200.00
Peseta Alfonso XIII 1 centimo
1911 à 1913
1 centimo - Peseta1 centimo - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 15.00 mm
1.00 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3573
Cotes en EUR :
TB- 12
2.00
TB 20
5.00
TTB 40
7.00
SUP 60
20.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Espagne • Peseta • 2 centimos (0.02 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 2 centimos
1870
2 centimos - Peseta2 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
2.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3574
Cotes en EUR :
TB- 12
1.00
TB 20
2.00
TTB 40
5.00
SUP 60
40.00
SPL 63
90.00
FDC 65
150.00
Peseta Alfonso XIII 2 centimos
1904 à 1905
2 centimos - Peseta2 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
2.00 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3575
Cotes en EUR :
TB- 12
1.00
TB 20
3.00
TTB 40
5.00
SUP 60
20.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Peseta Alfonso XIII 2 centimos
1911 à 1912
2 centimos - Peseta2 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
2.00 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3576
Cotes en EUR :
TB- 12
1.00
TB 20
3.00
TTB 40
5.00
SUP 60
20.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Espagne • Peseta • 5 centimos (0.05 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 5 centimos
1870
5 centimos - Peseta5 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 25.00 mm
5.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3577
Cotes en EUR :
TB- 12
0.20
TB 20
1.00
TTB 40
6.00
SUP 60
100.00
SPL 63
300.00
FDC 65
750.00
Peseta Charles VII 5 centimos
1875
5 centimos - Peseta5 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 25.00 mm
5.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3578
Cotes en EUR :
TB- 12
120.00
TB 20
150.00
TTB 40
170.00
SUP 60
300.00
SPL 63
500.00
FDC 65
800.00
Peseta Alfonso XII 5 centimos
1877 à 1879
5 centimos - Peseta5 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 25.00 mm
5.00 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3579
Cotes en EUR :
TB- 12
0.20
TB 20
2.00
TTB 40
10.00
SUP 60
120.00
SPL 63
220.00
FDC 65
400.00
Peseta Deuxième République 5 centimos
ND (1937)
Or
Tranche lisse
Ø 23.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18378
Cotes en EUR :
TB- 12
400.00
TB 20
500.00
TTB 40
600.00
SUP 60
950.00
SPL 63
1 300
FDC 65
2 000
Peseta Deuxième République 5 centimos
1937
5 centimos - Peseta5 centimos - Peseta
Acier
Tranche lisse
Ø 20.20 mm
3.75 g
1 monnaie (1)
#CDM-3615
Cotes en EUR :
TB- 12
0.50
TB 20
1.00
TTB 40
2.00
SUP 60
10.00
SPL 63
25.00
FDC 65
60.00
Peseta Deuxième République 5 centimos
1937
Laiton
Tranche lisse
Ø 13.00 mm
inconnu
1 monnaie (1)
#CDM-18373
Cotes en EUR :
TB- 12
30.00
TB 20
50.00
TTB 40
65.00
SUP 60
110.00
SPL 63
150.00
FDC 65
220.00
Peseta Franco 5 centimos
1940 à 1953
5 centimos - Peseta5 centimos - Peseta
Aluminium
Tranche cannelée
Ø 20.00 mm
1.20 g
4 Monnaies (4)
#CDM-3623
Cotes en EUR :
TB- 12
0.50
TB 20
1.00
TTB 40
3.00
SUP 60
20.00
SPL 63
50.00
FDC 65
120.00
Espagne • Peseta • 10 centimos (0.1 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 10 centimos
1870
10 centimos - Peseta10 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 30.00 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3580
Cotes en EUR :
TB- 12
0.50
TB 20
2.00
TTB 40
20.00
SUP 60
220.00
SPL 63
500.00
FDC 65
1 200
Peseta Charles VII 10 centimos
1875
10 centimos - Peseta10 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 30.00 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3581
Cotes en EUR :
TB- 12
70.00
TB 20
100.00
TTB 40
140.00
SUP 60
300.00
SPL 63
500.00
FDC 65
800.00
Peseta Alfonso XII 10 centimos
1877 à 1879
10 centimos - Peseta10 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 30.00 mm
10.00 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3582
Cotes en EUR :
TB- 12
1.00
TB 20
3.00
TTB 40
15.00
SUP 60
180.00
SPL 63
400.00
FDC 65
700.00
Peseta Deuxième République 10 centimos
ND (1936)
Laiton
Tranche lisse
Ø 23.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18367
Cotes en EUR :
TB- 12
30.00
TB 20
50.00
TTB 40
90.00
SUP 60
220.00
SPL 63
350.00
FDC 65
600.00
Peseta Deuxième République 10 centimos
ND (1936)
Laiton
Tranche striée
Ø 22.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18392
Cotes en EUR :
TB- 12
300.00
TB 20
400.00
TTB 40
500.00
SUP 60
900.00
SPL 63
1 200
FDC 65
1 800
Peseta Deuxième République 10 centimos
ND (1937)
Or
Tranche lisse
Ø 21.00 mm
2.50 g
1 monnaie (1)
#CDM-18379
Cotes en EUR :
TB- 12
400.00
TB 20
600.00
TTB 40
720.00
SUP 60
1 100
SPL 63
1 500
FDC 65
2 200
Peseta Deuxième République 10 centimos
1937
Laiton
Tranche lisse
Ø 16.00 mm
inconnu
1 monnaie (1)
#CDM-18374
Cotes en EUR :
TB- 12
30.00
TB 20
40.00
TTB 40
55.00
SUP 60
90.00
SPL 63
120.00
FDC 65
200.00
Peseta Deuxième République 10 centimos
1937
Acier
Tranche lisse
Ø 24.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18383
Cotes en EUR :
TB- 12
60.00
TB 20
100.00
TTB 40
180.00
SUP 60
500.00
SPL 63
900.00
FDC 65
1 500
Peseta Franco 10 centimos
1940 à 1953
10 centimos - Peseta10 centimos - Peseta
Aluminium
Tranche cannelée
Ø 23.00 mm
1.20 g
4 Monnaies (4)
#CDM-3624
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.20
TTB 40
1.00
SUP 60
5.00
SPL 63
15.00
FDC 65
40.00
Peseta Franco 10 centimos
1959
10 centimos - Peseta10 centimos - Peseta
Aluminium
Tranche striée
Ø 17.50 mm
inconnu
1 monnaie (1)
#CDM-3625
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.10
SPL 63
0.20
FDC 65
0.50
Peseta Deuxième République 10 centimos
1938
10 centimos - Peseta10 centimos - Peseta
Acier
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
3.90 g
1 monnaie (0)
#CDM-3616
Cotes en EUR :
TB- 12
600.00
TB 20
1 000
TTB 40
1 300
SUP 60
2 500
SPL 63
4 000
FDC 65
7 000
Espagne • Peseta • 15 centimos (0.15 ESP)
Peseta Deuxième République 15 centimos
1937
Acier
Tranche lisse
Ø 30.00 mm
6.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18384
Cotes en EUR :
TB- 12
1 500
TB 20
1 800
TTB 40
3 000
SUP 60
7 500
SPL 63
12 500
FDC 65
20 000
Espagne • Peseta • 20 centimos (0.2 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 20 centimos
1869 à 1870
20 centimos - Peseta20 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 16.00 mm
1.00 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3583
Cotes en EUR :
TB- 12
400.00
TB 20
500.00
TTB 40
700.00
SUP 60
1 500
SPL 63
2 200
FDC 65
3 500
Espagne • Peseta • 25 centimos (0.25 ESP)
Peseta Alfonso XIII 25 centimos
1925
25 centimos - Peseta25 centimos - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 25.20 mm
7.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3584
Cotes en EUR :
TB- 12
0.50
TB 20
1.00
TTB 40
2.00
SUP 60
12.00
SPL 63
30.00
FDC 65
75.00
Peseta Alfonso XIII 25 centimos
1927
25 centimos - Peseta25 centimos - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 25.20 mm
7.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3585
Cotes en EUR :
TB- 12
0.50
TB 20
1.00
TTB 40
2.00
SUP 60
12.00
SPL 63
30.00
FDC 65
60.00
Peseta Deuxième République 25 centimos
1934
25 centimos - Peseta25 centimos - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 25.20 mm
7.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3617
Cotes en EUR :
TB- 12
0.50
TB 20
1.00
TTB 40
2.00
SUP 60
7.00
SPL 63
12.00
FDC 65
20.00
Peseta Deuxième République 25 centimos
ND (1936)
Laiton
Tranche striée
Ø 22.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18391
Cotes en EUR :
TB- 12
300.00
TB 20
400.00
TTB 40
600.00
SUP 60
1 200
SPL 63
1 600
FDC 65
2 200
Peseta Deuxième République 25 centimos
ND (1936)
Laiton
Tranche striée
Ø 24.50 mm
6.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18393
Cotes en EUR :
TB- 12
300.00
TB 20
350.00
TTB 40
450.00
SUP 60
850.00
SPL 63
1 100
FDC 65
1 800
Peseta Deuxième République 25 centimos
ND (1936)
Laiton
Tranche lisse
Ø 40.00 mm
25.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18394
Cotes en EUR :
TB- 12
150.00
TB 20
200.00
TTB 40
280.00
SUP 60
550.00
SPL 63
750.00
FDC 65
1 100
Peseta Deuxième République 25 centimos
ND (1936)
Laiton
Tranche lisse
Ø 40.00 mm
25.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18395
Cotes en EUR :
TB- 12
600.00
TB 20
750.00
TTB 40
1 000
SUP 60
2 000
SPL 63
3 000
FDC 65
4 500
Peseta Deuxième République 25 centimos
ND (1937)
Laiton
Tranche lisse
Ø inconnu
25.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18354
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
30.00
TTB 40
50.00
SUP 60
100.00
SPL 63
180.00
FDC 65
300.00
Peseta Deuxième République 25 centimos
ND (1937)
Laiton
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
1.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18380
Cotes en EUR :
TB- 12
300.00
TB 20
500.00
TTB 40
600.00
SUP 60
950.00
SPL 63
1 300
FDC 65
2 000
Peseta Franco 25 centimos
1937
25 centimos - Peseta25 centimos - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 25.20 mm
7.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3618
Cotes en EUR :
TB- 12
0.50
TB 20
1.00
TTB 40
2.00
SUP 60
7.00
SPL 63
12.00
FDC 65
20.00
Peseta Deuxième République 25 centimos
1937
Laiton
Tranche lisse
Ø 18.00 mm
inconnu
1 monnaie (1)
#CDM-18375
Cotes en EUR :
TB- 12
30.00
TB 20
40.00
TTB 40
55.00
SUP 60
90.00
SPL 63
120.00
FDC 65
200.00
Peseta Deuxième République 25 centimos
1937
Cuivre
Tranche striée
Ø 25.00 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18388
Cotes en EUR :
TB- 12
40.00
TB 20
50.00
TTB 40
75.00
SUP 60
150.00
SPL 63
250.00
FDC 65
450.00
Peseta Deuxième République 25 centimos
1937
Cuivre
Tranche striée
Ø 25.00 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18389
Cotes en EUR :
TB- 12
120.00
TB 20
150.00
TTB 40
200.00
SUP 60
400.00
SPL 63
550.00
FDC 65
900.00
Peseta Deuxième République 25 centimos
1938
25 centimos - Peseta25 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 21.80 mm
4.90 g
1 monnaie (1)
#CDM-3619
Cotes en EUR :
TB- 12
2.00
TB 20
3.00
TTB 40
5.00
SUP 60
12.00
SPL 63
20.00
FDC 65
35.00
Espagne • Peseta • 50 centimos (0.5 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 50 centimos
1869 à 1870
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3586
Cotes en EUR :
TB- 12
15.00
TB 20
20.00
TTB 40
60.00
SUP 60
900.00
SPL 63
1 500
FDC 65
2 500
Peseta Alfonso XII 50 centimos
1880 à 1885
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3587
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
6.00
TTB 40
10.00
SUP 60
30.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Peseta Alfonso XIII 50 centimos
1889 à 1892
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
2 Monnaies (2)
© CGB
#CDM-3588
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
6.00
TTB 40
10.00
SUP 60
40.00
SPL 63
70.00
FDC 65
120.00
Peseta Alfonso XIII 50 centimos
1894
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
1 monnaie (1)
#CDM-3589
Cotes en EUR :
TB- 12
7.00
TB 20
10.00
TTB 40
18.00
SUP 60
50.00
SPL 63
90.00
FDC 65
150.00
Peseta Alfonso XIII 50 centimos
1896 à 1900
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3590
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
6.00
TTB 40
10.00
SUP 60
30.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Peseta Alfonso XIII 50 centimos
1904 (1904 à 1910)
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
2 Monnaies (2)
© CGB
#CDM-3591
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
6.00
TTB 40
10.00
SUP 60
30.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Peseta Alfonso XIII 50 centimos
1910
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
1 monnaie (1)
#CDM-3592
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
6.00
TTB 40
10.00
SUP 60
30.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Peseta Alfonso XIII 50 centimos
1926
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 18.00 mm
2.50 g
1 monnaie (1)
© CGB
#CDM-3593
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
4.00
TTB 40
5.00
SUP 60
10.00
SPL 63
15.00
FDC 65
25.00
Peseta Deuxième République 50 centimos
ND (1936)
Laiton
Tranche lisse
Ø inconnu
20.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18359
Cotes en EUR :
TB- 12
150.00
TB 20
200.00
TTB 40
250.00
SUP 60
500.00
SPL 63
900.00
FDC 65
1 500
Peseta Deuxième République 50 centimos
ND (1937)
Aluminium
Tranche lisse
Ø inconnu
20.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18355
Cotes en EUR :
TB- 12
200.00
TB 20
250.00
TTB 40
300.00
SUP 60
475.00
SPL 63
650.00
FDC 65
1 000
Peseta Deuxième République 50 centimos
ND (1937)
Aluminium
Tranche lisse
Ø inconnu
20.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18356
Cotes en EUR :
TB- 12
75.00
TB 20
100.00
TTB 40
130.00
SUP 60
250.00
SPL 63
350.00
FDC 65
600.00
Peseta Deuxième République 50 centimos
ND (1937)
Aluminium
Tranche lisse
Ø inconnu
21.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18362
Cotes en EUR :
TB- 12
150.00
TB 20
200.00
TTB 40
250.00
SUP 60
500.00
SPL 63
900.00
FDC 65
1 500
Peseta Deuxième République 50 centimos
ND (1937)
Laiton
Tranche lisse
Ø 22.00 mm
1.20 g
1 monnaie (1)
#CDM-18381
Cotes en EUR :
TB- 12
400.00
TB 20
500.00
TTB 40
600.00
SUP 60
950.00
SPL 63
1 300
FDC 65
2 000
Peseta Deuxième République 50 centimos
1937
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Bronze
Tranche lisse
Ø 23.40 mm
6.00 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3620
Cotes en EUR :
TB- 12
0.20
TB 20
0.50
TTB 40
1.00
SUP 60
8.00
SPL 63
20.00
FDC 65
35.00
Peseta Deuxième République 50 centimos
1937
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 21.00 mm
2.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18364
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
30.00
TTB 40
45.00
SUP 60
100.00
SPL 63
180.00
FDC 65
300.00
Peseta Deuxième République 50 centimos
1937
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
2.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18370
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
25.00
TTB 40
35.00
SUP 60
70.00
SPL 63
120.00
FDC 65
200.00
Peseta Deuxième République 50 centimos
1937
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
2.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18371
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
30.00
TTB 40
40.00
SUP 60
90.00
SPL 63
150.00
FDC 65
250.00
Peseta Franco 50 centimos
1949 (1951)
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
4.10 g
1 monnaie (1)
#CDM-3626
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
30.00
TTB 40
40.00
SUP 60
120.00
SPL 63
200.00
FDC 65
350.00
Peseta Franco 50 centimos
1949 à 1963 (1951 à 1965)
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
4.10 g
10 Monnaies (9)
#CDM-3627
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
--
SUP 60
2.00
SPL 63
5.00
FDC 65
15.00
Peseta Franco 50 centimos
1966 (1967 à 1975)
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Aluminium
Tranche striée
Ø 20.10 mm
1.00 g
17 Monnaies (9)
#CDM-3628
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 50 centimos
1975 (1976)
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Aluminium
Tranche striée
Ø 20.10 mm
1.00 g
2 Monnaies (1)
#CDM-3638
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.20
TTB 40
0.30
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 centimos
1980
50 centimos - Peseta50 centimos - Peseta
Aluminium
Tranche striée
Ø 20.10 mm
1.00 g
2 Monnaies (1)
#CDM-3644
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Espagne • Peseta • 1 peseta (1 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 1 peseta
1869
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
1 monnaie (1)
© CGB
#CDM-3594
Cotes en EUR :
TB- 12
6.00
TB 20
15.00
TTB 40
90.00
SUP 60
750.00
SPL 63
2 000
FDC 65
5 000
Peseta Gouvernement Provisoire 1 peseta
1869 à 1870 (1869 à 1873)
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3595
Cotes en EUR :
TB- 12
6.00
TB 20
10.00
TTB 40
60.00
SUP 60
400.00
SPL 63
1 200
FDC 65
5 000
Peseta Alfonso XII 1 peseta
1876
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3596
Cotes en EUR :
TB- 12
15.00
TB 20
30.00
TTB 40
75.00
SUP 60
400.00
SPL 63
900.00
FDC 65
1 500
Peseta Alfonso XII 1 peseta
1881 à 1885 (1881 à 1886)
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
6 Monnaies (6)
© CGB
#CDM-3597
Cotes en EUR :
TB- 12
5.00
TB 20
10.00
TTB 40
20.00
SUP 60
200.00
SPL 63
400.00
FDC 65
700.00
Peseta Alfonso XIII 1 peseta
1889 à 1891
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
2 Monnaies (2)
© CGB
#CDM-3598
Cotes en EUR :
TB- 12
6.00
TB 20
10.00
TTB 40
20.00
SUP 60
120.00
SPL 63
250.00
FDC 65
450.00
Peseta Alfonso XIII 1 peseta
1893 à 1894
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
2 Monnaies (2)
© CGB
#CDM-3599
Cotes en EUR :
TB- 12
30.00
TB 20
50.00
TTB 40
90.00
SUP 60
300.00
SPL 63
600.00
FDC 65
1 200
Peseta Alfonso XIII 1 peseta
1896 à 1902
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
5 Monnaies (5)
© CGB
#CDM-3600
Cotes en EUR :
TB- 12
5.00
TB 20
7.00
TTB 40
10.00
SUP 60
60.00
SPL 63
150.00
FDC 65
250.00
Peseta Alfonso XIII 1 peseta
1903 à 1905
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3601
Cotes en EUR :
TB- 12
5.00
TB 20
7.00
TTB 40
10.00
SUP 60
60.00
SPL 63
150.00
FDC 65
250.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
1934
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3621
Cotes en EUR :
TB- 12
6.00
TB 20
10.00
TTB 40
15.00
SUP 60
28.00
SPL 63
40.00
FDC 65
70.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1936)
Laiton
Tranche lisse
Ø inconnu
26.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18360
Cotes en EUR :
TB- 12
120.00
TB 20
150.00
TTB 40
180.00
SUP 60
400.00
SPL 63
700.00
FDC 65
1 200
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1937)
Aluminium
Tranche lisse
Ø inconnu
26.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18357
Cotes en EUR :
TB- 12
90.00
TB 20
125.00
TTB 40
160.00
SUP 60
300.00
SPL 63
500.00
FDC 65
900.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1937)
Aluminium
Tranche lisse
Ø inconnu
26.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18358
Cotes en EUR :
TB- 12
50.00
TB 20
75.00
TTB 40
100.00
SUP 60
200.00
SPL 63
300.00
FDC 65
500.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1937)
Aluminium
Tranche lisse
Ø inconnu
29.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18363
Cotes en EUR :
TB- 12
150.00
TB 20
200.00
TTB 40
250.00
SUP 60
500.00
SPL 63
900.00
FDC 65
1 500
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1937)
Laiton
Tranche lisse
Ø 22.00 mm
1.50 g
1 monnaie (1)
#CDM-18382
Cotes en EUR :
TB- 12
250.00
TB 20
300.00
TTB 40
375.00
SUP 60
650.00
SPL 63
900.00
FDC 65
1 500
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1937)
Cupronickel
Tranche striée
Ø 23.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18385
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
25.00
TTB 40
35.00
SUP 60
75.00
SPL 63
130.00
FDC 65
200.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1937)
Cuivre
Tranche striée
Ø 23.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18386
Cotes en EUR :
TB- 12
90.00
TB 20
120.00
TTB 40
200.00
SUP 60
450.00
SPL 63
650.00
FDC 65
1 000
Peseta Deuxième République 1 peseta
ND (1937)
Laiton
Tranche striée
Ø 24.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18387
Cotes en EUR :
TB- 12
250.00
TB 20
300.00
TTB 40
400.00
SUP 60
900.00
SPL 63
1 500
FDC 65
2 500
Peseta Deuxième République 1 peseta
1937
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Laiton
Tranche cannelée
Ø 23.20 mm
4.90 g
1 monnaie (1)
#CDM-3622
Cotes en EUR :
TB- 12
0.20
TB 20
0.50
TTB 40
1.00
SUP 60
4.00
SPL 63
10.00
FDC 65
18.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
1937
Cuivre
Tranche lisse
Ø 23.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18365
Cotes en EUR :
TB- 12
15.00
TB 20
25.00
TTB 40
35.00
SUP 60
70.00
SPL 63
120.00
FDC 65
200.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
1937
Nickel
Tranche lisse
Ø 22.00 mm
4.25 g
1 monnaie (1)
#CDM-18368
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
5.00
TTB 40
10.00
SUP 60
30.00
SPL 63
50.00
FDC 65
90.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
1937
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 23.00 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18372
Cotes en EUR :
TB- 12
10.00
TB 20
15.00
TTB 40
22.00
SUP 60
45.00
SPL 63
75.00
FDC 65
125.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
1937
Laiton
Tranche lisse
Ø 20.00 mm
1.20 g
1 monnaie (1)
#CDM-18376
Cotes en EUR :
TB- 12
30.00
TB 20
40.00
TTB 40
55.00
SUP 60
90.00
SPL 63
120.00
FDC 65
200.00
Peseta Deuxième République 1 peseta
1937
Laiton
Tranche striée
Ø 24.00 mm
5.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18390
Cotes en EUR :
TB- 12
120.00
TB 20
180.00
TTB 40
250.00
SUP 60
500.00
SPL 63
700.00
FDC 65
1 200
Peseta Franco 1 peseta
1944 (1944 à 1948)
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Bronze alu
Tranche cannelée
Ø 21.00 mm
3.50 g
1 monnaie (1)
#CDM-3629
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
1.00
TTB 40
10.00
SUP 60
100.00
SPL 63
180.00
FDC 65
300.00
Peseta Franco 1 peseta
1946 à 1963 (1948 à 1967)
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Bronze alu
Tranche cannelée
Ø 21.00 mm
3.50 g
21 Monnaies (20)
#CDM-3630
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
1.00
SUP 60
15.00
SPL 63
40.00
FDC 65
70.00
Peseta Franco 1 peseta
1966 (1967 à 1975)
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Bronze alu
Tranche cannelée
Ø 21.00 mm
3.50 g
17 Monnaies (9)
#CDM-3631
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 1 peseta
1975 (1976 à 1980)
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Bronze alu
Tranche cannelée
Ø 21.00 mm
3.50 g
9 Monnaies (5)
#CDM-3639
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 1 peseta
1980 (1980 à 1982)
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Bronze alu
Tranche cannelée
Ø 21.00 mm
3.50 g
4 Monnaies (3)
#CDM-3645
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 1 peseta
1982 à 1989
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Aluminium
Tranche lisse
Ø 21.00 mm
1.20 g
9 Monnaies (8)
#CDM-3650
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.10
SPL 63
0.20
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 1 peseta
1989 à 2001
1 peseta - Peseta1 peseta - Peseta
Aluminium
Tranche lisse
Ø 14.00 mm
inconnu
13 Monnaies (13)
#CDM-3651
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.10
SPL 63
0.20
FDC 65
0.50
Espagne • Peseta • 2 pesetas (2 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 2 pesetas
1869 à 1870 (1869 à 1875)
2 pesetas - Peseta2 pesetas - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 27.00 mm
10.00 g
6 Monnaies (6)
© CGB
#CDM-3602
Cotes en EUR :
TB- 12
15.00
TB 20
20.00
TTB 40
30.00
SUP 60
400.00
SPL 63
1 200
FDC 65
3 000
Peseta Alfonso XII 2 pesetas
1879
2 pesetas - Peseta2 pesetas - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 27.00 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
© CGB
#CDM-3603
Cotes en EUR :
TB- 12
15.00
TB 20
20.00
TTB 40
30.00
SUP 60
300.00
SPL 63
750.00
FDC 65
1 750
Peseta Alfonso XII 2 pesetas
1881 à 1884
2 pesetas - Peseta2 pesetas - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 27.00 mm
10.00 g
4 Monnaies (4)
© CGB
#CDM-3604
Cotes en EUR :
TB- 12
15.00
TB 20
20.00
TTB 40
30.00
SUP 60
300.00
SPL 63
750.00
FDC 65
1 750
Peseta Alfonso XIII 2 pesetas
1889 à 1892
2 pesetas - Peseta2 pesetas - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 27.00 mm
10.00 g
3 Monnaies (3)
© CGB
#CDM-3605
Cotes en EUR :
TB- 12
15.00
TB 20
20.00
TTB 40
30.00
SUP 60
300.00
SPL 63
750.00
FDC 65
1 500
Peseta Alfonso XIII 2 pesetas
1894
2 pesetas - Peseta2 pesetas - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 27.00 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3606
Cotes en EUR :
TB- 12
100.00
TB 20
150.00
TTB 40
300.00
SUP 60
1 000
SPL 63
1 500
FDC 65
2 500
Peseta Alfonso XIII 2 pesetas
1905
2 pesetas - Peseta2 pesetas - Peseta
Argent
Tranche striée
Ø 27.00 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3607
Cotes en EUR :
TB- 12
12.00
TB 20
15.00
TTB 40
20.00
SUP 60
70.00
SPL 63
120.00
FDC 65
220.00
Peseta Deuxième République 2 pesetas
ND (1936)
Laiton
Tranche lisse
Ø inconnu
26.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18361
Cotes en EUR :
TB- 12
120.00
TB 20
150.00
TTB 40
180.00
SUP 60
400.00
SPL 63
700.00
FDC 65
1 200
Peseta Deuxième République 2 pesetas
1937
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 27.00 mm
8.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18366
Cotes en EUR :
TB- 12
9.00
TB 20
12.00
TTB 40
20.00
SUP 60
50.00
SPL 63
90.00
FDC 65
150.00
Peseta Deuxième République 2 pesetas
1937
Nickel
Tranche lisse
Ø 26.50 mm
8.54 g
1 monnaie (1)
#CDM-18369
Cotes en EUR :
TB- 12
3.00
TB 20
5.00
TTB 40
10.00
SUP 60
30.00
SPL 63
60.00
FDC 65
100.00
Peseta Juan Carlos I 2 pesetas
1982 à 1984
2 pesetas - Peseta2 pesetas - Peseta
Aluminium
Tranche lisse
Ø 24.00 mm
2.00 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3652
Cotes en EUR :
TB- 12
0.01
TB 20
0.01
TTB 40
0.01
SUP 60
0.30
SPL 63
0.50
FDC 65
1.00
Espagne • Peseta • 2 1/2 pesetas (2.5 ESP)
Peseta Deuxième République 2 1/2 pesetas
1937
Laiton
Tranche lisse
Ø 22.00 mm
2.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-18377
Cotes en EUR :
TB- 12
50.00
TB 20
75.00
TTB 40
90.00
SUP 60
140.00
SPL 63
220.00
FDC 65
400.00
Peseta Franco 2 1/2 pesetas
1953 (1954 à 1971)
2 1/2 pesetas - Peseta2 1/2 pesetas - Peseta
Bronze alu
Tranche cannelée
Ø 25.00 mm
7.00 g
10 Monnaies (6)
#CDM-3632
Cotes en EUR :
TB- 12
0.03
TB 20
0.03
TTB 40
1.00
SUP 60
15.00
SPL 63
30.00
FDC 65
50.00
Espagne • Peseta • 5 pesetas (5 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 5 pesetas
1869 à 1870
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 37.00 mm
25.00 g
2 Monnaies (2)
© CGB
#CDM-3608
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
25.00
TTB 40
30.00
SUP 60
600.00
SPL 63
1 500
FDC 65
3 500
Peseta Amadeo I 5 pesetas
1871 (1871 à 1875)
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 37.00 mm
25.00 g
4 Monnaies (4)
© CGB
#CDM-3609
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
25.00
TTB 40
30.00
SUP 60
400.00
SPL 63
900.00
FDC 65
2 500
Peseta Alfonso XII 5 pesetas
1875 à 1881
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 37.00 mm
25.00 g
7 Monnaies (7)
© CGB
#CDM-3610
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
25.00
TTB 40
30.00
SUP 60
300.00
SPL 63
600.00
FDC 65
1 500
Peseta Alfonso XIII 5 pesetas
1882 à 1885 (1882 à 1887)
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 37.00 mm
25.00 g
8 Monnaies (8)
© CGB
#CDM-3611
Cotes en EUR :
TB- 12
20.00
TB 20
25.00
TTB 40
30.00
SUP 60
300.00
SPL 63
600.00
FDC 65
1 200
Peseta Alfonso XIII 5 pesetas
1888 à 1892
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 37.00 mm
25.00 g
7 Monnaies (7)
© CGB
#CDM-3612
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
30.00
SUP 60
250.00
SPL 63
450.00
FDC 65
800.00
Peseta Alfonso XIII 5 pesetas
1892 à 1894
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 37.00 mm
25.00 g
4 Monnaies (4)
© CGB
#CDM-3613
Cotes en EUR :
TB- 12
15.61
TB 20
15.61
TTB 40
30.00
SUP 60
200.00
SPL 63
400.00
FDC 65
700.00
Peseta Alfonso XIII 5 pesetas
1896 à 1899
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 37.00 mm
25.00 g
4 Monnaies (4)
© CGB
#CDM-3614
Cotes en EUR :
TB- 12
15.61
TB 20
15.61
TTB 40
25.00
SUP 60
90.00
SPL 63
180.00
FDC 65
350.00
Peseta Franco 5 pesetas
1949 (1949 à 1952)
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Nickel
Tranche en relief
Ø 32.00 mm
15.00 g
5 Monnaies (4)
#CDM-3633
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
1.00
TTB 40
3.00
SUP 60
20.00
SPL 63
35.00
FDC 65
60.00
Peseta Franco 5 pesetas
1957 (1957 à 1975)
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.75 g
27 Monnaies (18)
#CDM-3634
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
3.00
SPL 63
7.00
FDC 65
12.00
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1975 (1976 à 1980)
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 23.00 mm
5.75 g
9 Monnaies (5)
#CDM-3640
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1980 (1980 à 1982)
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 23.00 mm
5.75 g
4 Monnaies (3)
#CDM-3646
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1982 à 1989
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche striée
Ø 23.00 mm
5.75 g
4 Monnaies (4)
#CDM-3653
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1989 à 2001
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 17.50 mm
3.00 g
7 Monnaies (7)
#CDM-3654
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.10
SPL 63
0.20
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1993
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 17.50 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3655
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1994
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 17.50 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3656
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1995
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 17.50 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3657
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1996
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 17.50 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3658
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1997
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 17.50 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3659
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 5 pesetas
1999
5 pesetas - Peseta5 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 17.50 mm
3.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3660
Cotes en EUR :
TB- 12
0.02
TB 20
0.02
TTB 40
0.02
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Espagne • Peseta • 10 pesetas (10 ESP)
Peseta Alfonso XII 10 pesetas
1878 à 1879
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Or
Tranche striée
Ø 19.00 mm
3.23 g
2 Monnaies (2)
#CDM-18396
Cotes en EUR :
TB- 12
250.00
TB 20
300.00
TTB 40
400.00
SUP 60
700.00
SPL 63
1 200
FDC 65
2 000
Peseta Alfonso XIII 10 pesetas
1878 (1961 à 1962)
Or
Tranche striée
Ø 19.00 mm
3.23 g
2 Monnaies (2)
#CDM-22144
Cotes en EUR :
TB- 12
200.00
TB 20
210.00
TTB 40
220.00
SUP 60
250.00
SPL 63
275.00
FDC 65
300.00
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1983 à 1985
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 18.50 mm
4.00 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3661
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1992
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 18.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3662
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1993
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 18.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3663
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
0.20
SPL 63
0.30
FDC 65
0.50
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1994
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 18.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3664
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1995
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 18.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3665
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1996
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 18.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3666
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1997
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 18.50 mm
4.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3667
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
3.00
SPL 63
4.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 10 pesetas
1998 à 2001
10 pesetas - Peseta10 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche cannelée
Ø 18.50 mm
4.00 g
4 Monnaies (4)
#CDM-3668
Cotes en EUR :
TB- 12
0.05
TB 20
0.05
TTB 40
0.05
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Espagne • Peseta • 20 pesetas (20 ESP)
Peseta Alfonso XIII 20 pesetas
1889 à 1890
20 pesetas - Peseta20 pesetas - Peseta
Or
Tranche en relief
Ø 21.00 mm
6.45 g
2 Monnaies (2)
#CDM-18397
Cotes en EUR :
TB- 12
220.00
TB 20
230.00
TTB 40
250.00
SUP 60
375.00
SPL 63
500.00
FDC 65
900.00
Peseta Alfonso XIII 20 pesetas
1892
20 pesetas - Peseta20 pesetas - Peseta
Or
Tranche en relief
Ø 21.00 mm
6.45 g
1 monnaie (1)
#CDM-18398
Cotes en EUR :
TB- 12
1 000
TB 20
1 200
TTB 40
1 700
SUP 60
4 000
SPL 63
7 000
FDC 65
12 000
Peseta Alfonso XIII 20 pesetas
1899
20 pesetas - Peseta20 pesetas - Peseta
Or
Tranche en relief
Ø 21.00 mm
6.45 g
1 monnaie (1)
#CDM-18399
Cotes en EUR :
TB- 12
230.00
TB 20
250.00
TTB 40
300.00
SUP 60
500.00
SPL 63
900.00
FDC 65
1 500
Peseta Alfonso XIII 20 pesetas
1904
20 pesetas - Peseta20 pesetas - Peseta
Or
Tranche en relief
Ø 21.00 mm
6.45 g
1 monnaie (1)
#CDM-18400
Cotes en EUR :
TB- 12
2 000
TB 20
2 500
TTB 40
3 000
SUP 60
4 750
SPL 63
6 500
FDC 65
10 000
Peseta Alfonso XIII 20 pesetas
1887 (1961 à 1962)
Or
Tranche en relief
Ø 21.00 mm
6.45 g
2 Monnaies (2)
#CDM-22145
Cotes en EUR :
TB- 12
250.00
TB 20
260.00
TTB 40
270.00
SUP 60
300.00
SPL 63
320.00
FDC 65
350.00
Peseta Alfonso XIII 20 pesetas
1896 (1961 à 1962)
Or
Tranche en relief
Ø 21.00 mm
6.45 g
2 Monnaies (2)
#CDM-22146
Cotes en EUR :
TB- 12
250.00
TB 20
260.00
TTB 40
270.00
SUP 60
300.00
SPL 63
320.00
FDC 65
350.00
Espagne • Peseta • 25 pesetas (25 ESP)
Peseta Amadeo I 25 pesetas
1871 (1875)
Or
Tranche en relief
Ø 24.00 mm
8.06 g
1 monnaie (1)
#CDM-18401
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
--
SPL 63
--
FDC 65
--
Peseta Alfonso XII 25 pesetas
1876 à 1880
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Or
Tranche en relief
Ø 24.00 mm
8.06 g
6 Monnaies (6)
#CDM-18402
Cotes en EUR :
TB- 12
300.00
TB 20
320.00
TTB 40
350.00
SUP 60
450.00
SPL 63
500.00
FDC 65
800.00
Peseta Alfonso XII 25 pesetas
1881 à 1885 (1881 à 1886)
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Or
Tranche en relief
Ø 24.00 mm
8.06 g
6 Monnaies (6)
#CDM-18403
Cotes en EUR :
TB- 12
300.00
TB 20
320.00
TTB 40
350.00
SUP 60
450.00
SPL 63
550.00
FDC 65
750.00
Peseta Franco 25 pesetas
1957 (1957 à 1975)
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche en relief
Ø 26.50 mm
8.50 g
24 Monnaies (15)
#CDM-3635
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
3.00
SPL 63
8.00
FDC 65
15.00
Peseta Alfonso XIII 25 pesetas
1876 (1961 à 1962)
Or
Tranche en relief
Ø 22.50 mm
8.06 g
2 Monnaies (2)
#CDM-22147
Cotes en EUR :
TB- 12
300.00
TB 20
310.00
TTB 40
320.00
SUP 60
360.00
SPL 63
400.00
FDC 65
450.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1975 (1976 à 1980)
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche striée
Ø 26.50 mm
8.50 g
9 Monnaies (5)
#CDM-3641
Cotes en EUR :
TB- 12
0.03
TB 20
0.03
TTB 40
0.03
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1980 (1980 à 1982)
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche striée
Ø 26.50 mm
8.50 g
4 Monnaies (3)
#CDM-3647
Cotes en EUR :
TB- 12
0.03
TB 20
0.03
TTB 40
0.03
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1982 à 1984
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche striée
Ø 26.50 mm
8.50 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3669
Cotes en EUR :
TB- 12
0.03
TB 20
0.03
TTB 40
0.03
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1990 à 1991
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3670
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1990 à 1991
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3671
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1992
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-24584
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1992
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3673
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1993
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3674
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1994
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3675
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1995
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3676
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1996
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3677
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1997
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3678
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1998
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3679
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.50
SPL 63
1.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
1999
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
1 monnaie (1)
#CDM-3680
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 25 pesetas
2000 à 2001
25 pesetas - Peseta25 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche lisse
Ø 19.50 mm
4.39 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3681
Cotes en EUR :
TB- 12
0.14
TB 20
0.14
TTB 40
0.14
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Espagne • Peseta • 50 pesetas (50 ESP)
Peseta Franco 50 pesetas
1957 (1957 à 1975)
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche en relief
Ø 30.30 mm
12.50 g
17 Monnaies (8)
#CDM-3636
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
5.00
SPL 63
12.00
FDC 65
15.00
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1975 (1976 à 1980)
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche en relief
Ø 30.30 mm
12.50 g
8 Monnaies (4)
#CDM-3642
Cotes en EUR :
TB- 12
0.04
TB 20
0.04
TTB 40
0.04
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1980 (1980 à 1982)
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche en relief
Ø 30.30 mm
12.50 g
4 Monnaies (3)
#CDM-3648
Cotes en EUR :
TB- 12
0.04
TB 20
0.04
TTB 40
0.04
SUP 60
0.40
SPL 63
0.60
FDC 65
1.00
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1982 à 1984
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 26.50 mm
8.50 g
3 Monnaies (3)
#CDM-3682
Cotes en EUR :
TB- 12
0.03
TB 20
0.03
TTB 40
0.03
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1990
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3683
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1990
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3684
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1992
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3685
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1992
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3686
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1993
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3687
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1994
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3688
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
4.00
SPL 63
5.00
FDC 65
7.00
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1995
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3689
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
4.00
SPL 63
5.00
FDC 65
7.00
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1996
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3690
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
4.00
SPL 63
5.00
FDC 65
7.00
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1997
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
1 monnaie (1)
#CDM-3691
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Peseta Juan Carlos I 50 pesetas
1998 à 2001
50 pesetas - Peseta50 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche lisse
Ø 20.50 mm
5.60 g
4 Monnaies (4)
#CDM-3692
Cotes en EUR :
TB- 12
0.29
TB 20
0.29
TTB 40
0.29
SUP 60
0.75
SPL 63
1.00
FDC 65
1.50
Espagne • Peseta • 100 pesetas (100 ESP)
Peseta Gouvernement Provisoire 100 pesetas
1870
Or
Tranche en relief
Ø 35.00 mm
32.25 g
1 monnaie (1)
#CDM-18404
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
--
SPL 63
--
FDC 65
--
Peseta Amadeo I 100 pesetas
1871
Or
Tranche en relief
Ø 35.00 mm
32.25 g
1 monnaie (1)
#CDM-18405
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
--
SPL 63
--
FDC 65
--
Peseta Amadeo I 100 pesetas
1871
Or
Tranche en relief
Ø 35.00 mm
32.25 g
1 monnaie (1)
#CDM-18406
Cotes en EUR :
TB- 12
--
TB 20
--
TTB 40
--
SUP 60
--
SPL 63
--
FDC 65
--
Peseta Alfonso XIII 100 pesetas
1897
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Or
Tranche en relief
Ø 35.00 mm
32.25 g
1 monnaie (1)
#CDM-18407
Cotes en EUR :
TB- 12
1 100
TB 20
1 200
TTB 40
1 500
SUP 60
3 250
SPL 63
5 500
FDC 65
9 000
Peseta Alfonso XIII 100 pesetas
1897 (1961 à 1962)
Or
Tranche en relief
Ø 35.00 mm
32.25 g
2 Monnaies (2)
#CDM-22148
Cotes en EUR :
TB- 12
1 200
TB 20
1 250
TTB 40
1 300
SUP 60
1 500
SPL 63
1 700
FDC 65
2 000
Peseta Franco 100 pesetas
1966 (1966 à 1970)
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Argent
Tranche en relief
Ø 34.50 mm
19.00 g
5 Monnaies (4)
#CDM-3637
Cotes en EUR :
TB- 12
10.54
TB 20
10.54
TTB 40
10.00
SUP 60
15.00
SPL 63
25.00
FDC 65
45.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1975 (1976)
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche en relief
Ø 34.30 mm
17.00 g
2 Monnaies (1)
#CDM-3643
Cotes en EUR :
TB- 12
0.06
TB 20
0.50
TTB 40
0.70
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1980
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche en relief
Ø 34.30 mm
17.00 g
2 Monnaies (1)
#CDM-3649
Cotes en EUR :
TB- 12
0.06
TB 20
0.50
TTB 40
0.70
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1982 à 1990
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
9 Monnaies (8)
#CDM-3693
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1992
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3694
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1993
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3695
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1994
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3696
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1995
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3697
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1996
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3698
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1997
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3699
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1998 à 2000
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
2 Monnaies (2)
#CDM-3700
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
1999
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3701
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 100 pesetas
2001
100 pesetas - Peseta100 pesetas - Peseta
Maillechort
Tranche en creux
Ø 24.50 mm
9.35 g
1 monnaie (1)
#CDM-3702
Cotes en EUR :
TB- 12
0.58
TB 20
0.58
TTB 40
0.58
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Espagne • Peseta • 200 pesetas (200 ESP)
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1986 à 1988
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 22.00 mm
8.30 g
4 Monnaies (3)
#CDM-3703
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
1.50
SPL 63
2.00
FDC 65
3.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1990
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3704
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1991
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3705
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1992
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-24585
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1992
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3706
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1993
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3708
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
5.00
SPL 63
6.00
FDC 65
8.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1994
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
© CGB
#CDM-3709
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
5.00
SPL 63
6.00
FDC 65
8.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1995
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
© CGB
#CDM-3710
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
5.00
SPL 63
6.00
FDC 65
8.00
Peseta Juan Carlos I 200 pesetas
1996
200 pesetas - Peseta200 pesetas - Peseta
Cupronickel
Tranche mixte
Ø 25.50 mm
10.00 g
1 monnaie (1)
#CDM-3711
Cotes en EUR :
TB- 12
1.17
TB 20
1.17
TTB 40
1.17
SUP 60
2.50
SPL 63
3.00
FDC 65
4.00
Type acquis
Type manquant
Pays
A3Coinages
A4Regimes
Types
Millésimes